AKTUALITY


Článek předsedy družstva v týdeníku Zemědělec

Budu-li to chtít vyjádřit trochu vědecky, tak bychom měli správně užívat termín produktový patriotismus. Jde o terminus technicus, který dnes znají téměř všichni západní Evropané, protože jej v nich pěstují jejich vlády. Většina z těchto vlád si totiž uvědomuje, že každá země je bohatá především tím, co dokáže vyprodukovat z vlastních přírodních zdrojů a tím, že z těchto zdrojů vyrobí co nejvíce hotových výrobků. Zemědělskou prvovýrobu si doslova legislativně i dotačně hýčkají pro její tak zvaně iniciační funkci. Vědí totiž, že zemědělci v podobě svých produktů v podstatě dodávají na trh surovinu pro další zpracování, které jí dodá přidanou hodnotu zajímavou pro státní kasu.
Naši střídající se ministři amatéři, kteří by měli být alespoň špičkovými manažery, by se bohužel dali spíše nazvat trafikanty. Než se v oboru vůbec rozkoukají, tak jsou odvoláni a jde se vše od píky učit jejich nástupce. Usedají do ministerského křesla bez vlastní koncepce či konečné vizi, jak má české zemědělství a potravinářství vlastně vypadat a jaké má mít priority. Doufám tedy, že alespoň termín produktový patriotismus neboli výrobkové vlastenectví prosazují ve svých rodinách, ve svém blízkém okolí, na ministerstvu a nakonec i v Bruselu. Věřím, že sice neumějí vypěstovat na poli pšenici, z ní umlet mouku a upéct chleba, ale výrobkové vlastenectví budou pěstovat u všech konzumentů v České republice. Ti totiž rozhodují, jaký bude odbyt nás - zemědělských a potravinářských producentů. Rozhodují tím, jestli si koupí nějaký údajně jogurt z Německa, který má sice masivní televizní reklamu, ale jinak obsahuje samý škrob a želatinu, nebo do košíku v hypermarketu dají jogurty třeba z Choceňské mlékárny či z mlékárny z Valašského Meziříčí. Pokud dají přednost tuzemským mlékárnám, získají kvalitní a dobrý výrobek z mléka z České republiky. Přidaná hodnota vznikající při výrobě jogurtu zůstává doma.
Podobně se musíme chovat i my zemědělci při nákupech vstupů, ale i při prodeji vyprodukovaných komodit. Mnohdy sice výrobce nějakého vstupu v Čechách již neexistuje, či prodej komodit je omezen na nutnost uskladnění v nejbližším podniku Zemědělského zásobování a nákupu (ZZN), který je zpravidla ve vlastnictví řetězce výkupů. Tak alespoň podpořme nějakého místního zpracovatele či takzvaně neglobalizované lokální obchodníky. Těmi jsou nejčastěji odbytové organizace, které kromě vyprodukovaných komodit prodávají také zemědělské vstupy. Podpořme tyto organizace nejen členstvím v nich, ale i aktivním obchodem. Někteří členové těchto subjektů totiž používají odbytové družstvo jen jako informační zdroj o cenách a nakonec uzavřou obchod s konkurencí. Tuto vypočítavost vůči vlastní organizaci bych nazval produktovou a obchodní kolaborací. Buďme prosím raději výrobkovými vlastenci než kolaboranty!

Ing. David Novák, předseda Družstva Agroodbyt ČR, centrální družstvo odbytových organizací pro rostlinné komodity

Agroodbyt u ministra

Zástupci družstva Agroodbyt ČR – centrálního odbytového družstva pro rostlinné komodity, jednali s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou o podpoře odbytových družstev v Čechách, zejména v oblasti společných investic. Zatím totiž o investiční dotaci samotné družstvo nemohlo požádat, protože byla směřována pouze na prvovýrobce. Předseda družstva David Novák také připomněl, že někdejší bodové zvýhodnění při hodnocení projektů při podávání žádostí o dotace na investice do živočišné výroby, napomohlo významně vstupu řady zemědělců do odbytových organizací. Ministrova představa o tom, že odbytová družstva ochrání zemědělce před zvůlí obchodních řetězců, naráží na fakt, že zemědělci nevlastní zpracovatelské potravinářské podniky, proto do řetězců v podstatě nedodávají. Mohla by však iniciovat i v  zájmu zemědělců vznik subjektu, který by v tomto obchodě potravináře zastřešoval. Ministr uvedl příklad Slovinska, které v podobném systému již obchoduje. Cenu potravin zde určuje nikoli řetězec, ale odbytové družstvo.  Přislíbil, že do mise, která pojede z tohoto již funkčního systému čerpat zkušenosti, zařadí kromě lidí ze státní sféry také zástupce z  našich řad.

Dalším tématem byl požadavek Agroodbytu ČR na výraznější označování původu potravin. ,,Anonymita surovinové kvality v obchodních řetězcích, která vede k dioxinovým aférám, přiměla například německou ministryni zemědělství či jejího francouzského kolegu k tomu, aby se konečně přidali k mým apelům na toto téma. Budeme se snažit prosadit výraznější označování původu výrobku“ uvedl ministr. Agroodbyt ČR navrhuje pro začátek na obalu stanovit minimální velikost takzvaného oválku se zkratkou státu, v němž byla potravina vyrobena a číselný kód výrobce. Navrhujeme, aby měl takovou velikost, při níž je údaj uvnitř možné pohodlně přečíst, tedy alespoň rozměr na šířku minimálně 20 mm. Ministr přislíbil součinnost při případné akceptaci našich požadavků do legislativy a podporu odbytového družstevnictví. „Rádi bychom navázali na prvorepublikovou tradici někdejší ČSR, kdy více než polovinu zpracovatelských podniků vlastnili zemědělci. Trochu nás již předběhl Agrofert holding, který šel opačnou cestou. Výsledek však bude podobný, vznikne zde propojení mezi prvovýrobou a zpracováním, tedy jednoznačná deklarace kvality českému zákazníkovi takzvaně od vidlí až po vidličku. Plně to zapadá i do zájmu státu, aby maximum přidané hodnoty při zpracování zůstalo uvnitř republiky. Jen kdybychom ještě dokázali trochu zkrotit obchodní řetězce, které z celého procesu dnes odčerpávají více než 40 procent marže. Tím, že jich většinu vlastní zahraniční majitelé, tak ministr Miroslav Kalousek z tohoto profitu vidí jen velmi málo“ konstatoval předseda Agroodbytu David Novák.

Slavomír Lorenc

ředitel družstva Agroodbyt ČR


24. 2 2011 - Jednání družstva Agroodbyt ČR v Pardubicích


19.ledna 2007 - Zpráva z návštěvy zástupců Družstva Agroodbyt ČR u ministryně zemědělství ČR MVDr. Mileny Vicenové

Dne 5.1.2007 proběhlo jednání zástupců Družstva Agroodbyt ČR s ministryní zemědělství ČR MVDr.Milenou Vicenovou. Za Agroodbyt se zúčastnili: předseda družstva ing. David Novák, ředitel Mlecoopu – východočeské divize – družstva Hradec Králové ing.Petr Brabec a ředitel Družstva Agroodbyt ČR Slavomír Lorenc.      

Programem jednání bylo představení Družstva Agroodbyt, dále požadavek na dotace pro odbytová družstva a posledním bodem byla Setuza – návrh na řešení pohledávky. Předseda družstva ing. David Novák představil účastníky jednání za Družstvo Agroodbyt, zkráceně informoval o členech družstva o velikosti jejich členských základen a o umístění v regionech ČR. Zdůraznil, že cílem družstva je zlepšit postavení zemědělců na trhu  se zemědělskými komoditami.     

Druhým bodem jednání byly dotace pro odbytová družstva. Ing.David Novák vznesl požadavek na dotace pro centrální odbytová družstva, které představují Družstvo Agroodbyt ČR – obiloviny a olejniny, dále Centroodbyt – maso a Mlecoop – mléko. Ing Novák zdůraznil důležitost této podpory pro zlepšení financování těchto centrál, což se projeví ve výraznější pomoci jednotlivým zemědělcům s prodejem jejich produkce. Ministryně Vicenová přislíbila, že o tomto návrhu bude uvažovat, ale podle jejího názoru nevidí tuto podporu příliš reálně. 

Posledním bodem jednání byla Setuza. Předseda ing.Novák předal paní ministryni Vicenové návrh na řešení pohledávky PGRLF vůči Setuze a.s. , ve kterém je navržena majetková účast zemědělských prvovýrobců v Setuze prostřednictvím Agroodbytu, Agrární komory, Zemědělského svazu, Asociací SZ a finančního investora. Ing.Novák uvedl, že toto navrhované řešení při prodeji výše uvedené pohledávky má dlouhodobý efekt v tom, že do jednání o majetku Setuzy vstoupí producenti olejnin jakožto vstupní suroviny do výroby tohoto podniku a to bude znamenat realizaci propojení mezi prvovýrobou a zpracovatelským průmyslem. Zájem producentů řepky je stabilizovat si svoji výrobu a odbyt tím, že budou spoluvlastníkem této zpracovatelské kapacity. Předseda Novák vyjádřil obavu z toho, že pokud bude pohledávka vůči Setuze řešena bez účasti zemědělců, dojde nakonec k prodeji této firmy silným zahraničním společnostem a ty obdobně jako francoužští cukrovarníci výrobu zruší a ponechají si pouze tuzemský trh. Ministryně Vicenová v této věci uvedla, že prioritou je nyní uhradit státu výše uvedený dluh od společnosti Setuza.  

Zapsal:Slavomír Lorenc    Vedení  národního    družstva  Agroodbyt ČR  bylo  v minulém týdnu  jednat   s ministrem zemědělství  o  současných problémech a  kritické  cenové  situaci v   rezortu ve vztahu k obchodu   rostlinnými komoditami, státních skladech a o nefunkčnosti politiky biopaliv a  .  Agroodbyt  ČR je obdobně jako Mlecoop a  Centroodbyt  družstvem odbytových  družstev  ,  takže se jednání účastnili statutáři a manažeři  jednotlivých členských subjektů- regionálních odbytových organizací  zahrnující vyjma  severní Moravy oblast  téměř celé ČR . Ministrovi  byla zdůrazněna  krizová situace  a  v cenách  obilovin , která způsobuje  členům družstev  obrovské finanční ztráty  při prodeji  svých  rostlinných produktů .Pšenice  potravina  by  měla být  minimálně přes 3500 Kč za tunu a nyní se obchoduje  za  2.9 až 3  tis za tunu , sladovnický ječmen  z předloňských 4200, loňských 3600  poklesl  letos  až na  3200Kč  za tunu, přestože cena piva stále stoupá  ,  žito  potravinářské , by se   vzhledem k cenám pečiva  mohlo prodávat  až za 3300 Kč z tunu a obchoduje se za 2 000 Kč /t. Z Agroodbytu  bylo zdůrazněno , že nejkritičtější je však situace  s pšenicí krmnou, kde v řadě produkčních oblastí  prolomila  cena  krmné pšenice  hranici  200 Kč/q. V cenách obilí jsme  tedy spadli  pod  úroveň roku 1935 naproti tomu  v cenách nákladů jsme již  za rokem 2006.. Takto  kritickou situaci ve výkupních cenách způsobila  loňská  nadprůměrná úroda  a  nedostatečné  nastartování  správné  funkce  SZIFu  a nedostatek  volných skladovacích kapacit poskytnutých  podniky typu ZZN  .  Agroodbyt   ČR podporuje   zájem  ministerstva   zahájit  výstavbu státních   skladů  , které   navýší  celkovou sumu skladovacích kapacit  v ČR.   Zároveň  byl  Agroodbytem vznesen požadavek na  státní podporu  výstavby a rekonstrukce  skladů  ve vlastnictví odbytových  družstev. Rekce  minstra  byla pozitivní ,  s návrhem například  na  zřízení programu v rámci PGRLF. Odbytová družstva  pokud nemají vlastní nebo najaté skladovací kapacity jsou závislá na  skaldech  Agrofertů , Agropolů  či jiných obchodních skupin a jsou  tudíž v nevýhodném postavení při  vyjednávání o  cenách  komodit. Jako jedna z možných variant byla  diskutována i možnost částečného  nájmu   případně zmíněných   státních  skladů . Biopaliva  byla posledním diskutovaným  tématem . Ministrovi  byl představen  projekt biolihovaru dvou  členských odbytových družstev  ve východních Čechách , jehož výstavbu ministr  rozhodně  zemědělcům doporučil.  Program bionafty  byl  spojen v diskusi s majetkovými problémy okolo  Setuzy .  Byl opět připomenut požadavek Agroodbytu namísto dotace na 30 %  bionaftu  přesunout  finanční   zdroje  na toto určené   raději do majetkového propojení  Setuzy se zemědělskou prvovýrobou  prostřednictvím družstev Agroinvestu a  Agroodbyt .  Tímto by se program  methylesteru a  řepky vyřešil daleko dlouhodoběji  a  pro  zemědělce i pro stát  výhodněji. Agroodbyt  má stále zájem o koupi pohledávky ,  kterou má nyní v rukou ČKA .  Ministr  prohlásil , že si umí představit při řešení tohoto problému  jisté zvýhodnění pro zemědělce , ale zároveň  upozornil , že se nyní  tomuto problém  sám cíleně nevěnuje,  a tudíž není  schopen o něm  relevantně diskutovat . Jako  zástupci  Agroodbytu jsme  odcházeli s pocitem , že ministr má snahu   řešit smysluplně   problémy zemědělství. Jak si však dokáže  prostřednictvím svých podřízených úředníků své vize a myšlenky prosadit , záleží jen na něm . Uvidíme  , zda si  dokáže   bouchnout do stolu  a   klíčové posty  obsadit  skutečnými profesionály . Agroodbyt  se domnívá , že by   rozhodně neškodilo vyjádřit mu podporu při řešení   finančně skutečně kritické situace v zemědělských podnicích nějakou tou fůrou hnoje na dálnici , fůrou obilí na Václaváku před ZIFem , nebo nejlépe bramborovou přestřelkou přímo v Bruselu.  

                                                           Za Agroodbyt   ing David Novák ,

                                                   Soukromý zemědělec, předseda Agroodbytu ČR


Účastníci jednání: dle prezenční listinyJednání probíhalo dle schváleného programu a vedl jej předseda představenstva ing.David Novák.  

Úvod,provozní záležitosti:

 Informace předsedy – MLECOOP východočeská divize – družstvo Hradec Králové přijat za  člena Družstva Agroodbyt ČR

Informace o obchodování s komoditami: proběhla diskuse o obchodování s komoditami. Účastníci jednání informovali o cenách, nabídce a poptávce jednotlivých komodit.

Ceny komodit:

pšenice potravinářská: 2800,- (předpokládá se zvýšení ceny)

pšenice krmná: 2300-2400,- (předpokládá se převis nabídky)

ječmen sladovnický: 3200,-

ječmen krmný: 2200,-

řepka: 5700-5800,- (předpokládá se zvýšení ceny)

mák: 27-28,-             

Program Biopaliva, Setuza, Družstvo Agroinvest: předseda družstva seznámil účastníky  jednání se situací ohledně Setuzy. Představil písemnou žádost ve věci: Setuza – stanovisko Agrární komory, Zemědělského svazu a odbytových družstev Agroodbyt a Agroinvest, která je určena pro Vládu ČR, ministry, poradce apod. Žádost bude zaslána pouze v případě, že k ní připojí podpisy kromě Agroodbytu také zástupci Agrární komory a Zemědělského svazu.  

Úkoly pro představenstvo: 

 Pokračovat:

-v jednání o získání podílu v Setuze

-ve zprostředkování návštěvy členů družstva u ministra zemědělství české republiky ing.Petra  Zgarby 

-zaslat písemné prohlášení členů Družstva Agroodbyt na ministerstvo zemědělství ČR, s požadavkem o podporu pro jednotlivá odbytová družstva v ČR ve věci nového investičního záměru. Tento požadavek byl vznesen na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství o rozšíření opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku o nový investiční záměr, který bude zahrnovat rekonstrukce a výstavbu skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny a technologie posklizňové úpravy obilovin a skladování obilovin a olejnin. Požadavek zaslat též na vědomí Agrární komoře.

-zaslat zprávu z dnešního jednání Agrární komoře a Zemědělskému svazu.  

Zapsal:Slavomír Lorenc                      Ověřil: Ing.David Novák, Ing.Josef Šplíchal  


Účastníci jednání: dle prezenční listiny

Jednání probíhalo dle schváleného programu a vedl jej předseda představenstva ing.David Novák.  

Úvod,provozní záležitosti: předseda představenstva provedl kontrolu zápisu z minulé schůze  představenstva.Byla shválena změna termínu konání členské schůze na 23.6.2005 v 10.00 hodin v Pardubicích.Z důvodu návrhu na změnu stanov bude nutná účast notáře.Předseda seznámil účastníky jednání s připravovanou návštěvou u ministra zemědělství a ve společnosti Agrofert v Praze.    

 Informace o obchodování s komoditami: proběhla pravidelná diskuse o obchodování s komoditami. Účastníci jednání informovali o cenách, nabídce a poptávce jednotlivých komodit. Byla projednána poptávka po komoditách z letošní sklizně.

 Informace: Biopaliva, Setuza, Družstvo Agroinvest. Ing.Karel Vítek podal informaci z minulého jednání představenstva Družstva AGROINVEST.. Předseda informoval členy představenstva o způsobu překladu a zaslání dopisu generálnímu řediteli společnosti PKN Orlen s návrhem na spolupráci při zpracování řepky na methylester.

 Úkoly pro představenstvo: 

 Pokračovat:

- v přípravě členské schůze Družstva Agroodbyt ČR

-ve zprostředkování návštěvy členů družstva u ministra zemědělství české republiky ing.Petra Zgarby.

Zúčastnit se  jednání představenstva v OHD stř. Morava.

Účast zástupců družstva na jednání ve společnosti Agrofert v Praze.

Připravit další jednání u významných obchodních společností v ČR

 Zapsal : Slavomír Lorenc


 Účastníci jednání: dle prezenční listiny

 Jednání probíhalo dle schváleného programu a vedl jej předseda představenstva ing.David Novák.

 Úvod,provozní záležitosti: předseda představenstva provedl kontrolu zápisu z minulé schůze  představenstva a podal informaci o výsledcích jednání zástupců družstva v předchozím  měsíci. Předseda předložil návrh zprostředkovatelské smlouvy, která určuje podmínky členství v Agroodbytu. Předpokládá se uzavření této smlouvy mezi Družstvem Agroodbyt a jednotlivými členy družstva na další období. Dále byla podána informace o návštěvě zástupců Agroodbytu na schůzi představenstva odbytového družstva Brasicca v Lovosicích.

 Informace o obchodování s komoditami: proběhla pravidelná diskuse o obchodování s komoditami. Účastníci jednání informovali o cenách, nabídce a poptávce jednotlivých komodit. Byly navrženy možnosti odbytu komodit ze sklizně letošního roku. Předseda ing. Novák podal informaci o obchodní činnosti Družstva Agroodbyt za poslední měsíc, dále seznámil účastníky s možností prodeje potravinářské pšenice do Bosny a Hercegoviny. Uvedl podmínky této poptávky a termín plnění. Ředitel informoval účastníky jednání o cenách komodit, které byly nabízeny a poptávány na plodinových burzách v Brně a Hradci Králové v minulém týdnu.

 Informace: Biopaliva, Setuza, Družstvo Agroinvest. Ing.Novák informoval o dosavadní činnosti Družstva AGROINVEST, dále o průběhu výběrového řízení na výstavbu biolihovaru v Pardubicích. Předseda rovněž předložil účastníkům jednání text článku „Biopaliva a strategie pro české zemědělce”, který vyjde v týdeníku ZEMĚDĚLEC dne 9.5.2005. Dále byl schválen a podepsán přítomnými členy představenstva dopis generálnímu řediteli společnosti PKN Orlen s návrhem na spolupráci při zpracování řepky na methylester.

 Úkoly pro představenstvo:

Připravit konání členské schůze Družstva Agroodbyt ČR.

Zprostředkovat návštěvu členů družstva u ministra zemědělství české republiky ing.Petra Zgarby (termín dohodne předseda představenstva ing. David Novák).

Účast na jednání představenstva v OHD stř. Morava.

Pokračovat v jednání s Obchodní burzou Hradec Králové a Plodinovou burzou Brno a splnit podmínky pro obchodování Družstva Agroodbyt ČR na těchto burzách.

Účast zástupců družstva na jednáních se zpracovateli zemědělských komodit a společnostmi zabývajícími se jejich nákupem.

Úkoly zajistí ředitel družstva.

 Zapsal : Slavomír Lorenc


Účastníci jednání   Ing.David Novák             OHD Pardubice

                                 Ing.Karel Vítek               Družstvo Agrooil Praha

                                 Ing.František Simandl    HD Moravské Budějovice

                                 Ing.Josef Šplíchal           HD Kolín

 Hosté:                      Ing.Libor Sedláček         OHD stř.Morava

                                 Jan Černík                       Mlecoop Hradec Králové

                                 Ing.Václav Mikulecký    OD Brassica

                                 Ing.Břetislav Matula       ALLIUM CZ a.s.

Jednání probíhalo dle schváleného programu a vedl jej předseda představenstva ing.David Novák.

 1.Úvod

2.Provozní záležitosti

3.Informace o obchodování s komoditami

4.Informace-biolihovar,Setuza

 Úvod,provozní záležitosti předseda představenstva představil hosty tohoto jednání, podal informaci o jednání zástupců družstva v době od minulého jednání představenstva.Seznámil účastníky jednání s uzavřenými smlouvami Družstva Agroodbyt od 1.2.2005 .Ředitel informoval o příjmech a výdajích za únor a březen 2005 a o stavu na bankovním účtu KB.      

 Informace o obchodování s komoditami: Účastníci jednání informovali o obchodování s komoditami ve svých oblastech.Ing.Novák informoval o obchodní činnosti Družstva Agroodbyt za poslední dva měsíce, kdy byl zprostředkován obchod s 2000 tunami krmné a potravinářské pšenice v cenách 2350-2400 Kč/t.V současné době probíhá obchod  se sladovnickým ječmenem. Ing.Libor Sedláček informoval o možnosti vstupu OHD stř. Morava do Družstva Agroodbyt.Tento návrh bude projednán na nejbližším jednání představenstva OHD stř. Morava.Zástupce OD Brassica Lovosice ing.Mikulecký informoval o činnosti družstva.Byla dohodnuta účast zástupců Agroodbytu na představenstvu v Lovosicích dne 5.4.2005   

 Informace:Setuza,biolihovar:.Ing.Novák společně s ing.Vítkem informovali o vzniku Družstva AGROINVEST.Družstvo bylo založeno právnickými i fyzickými osobami dne 3. března 2005 a jeho účelem je získání 38% podílu v SETUZE a.s.,který je v současném období v držení PGRLF. V kombinaci s odkoupením pohledávky Setuzy od ČKA by bylo možné získat v Setuze majoritu.Byly podány podrobné informace pro uchazeče o členství v tomto družstvu.Dále ing.Novák sdělil informace o probíhajícím výběrovém řízení na výstavbu biolihovaru v Pardubicích.  

Úkoly pro představenstvo:  účast na jednání představenstva v odbytovém družstvu Brasicca  dne 5.4.2005 v Lovosicích. Pokračovat v rozšiřování obchodní činnosti s komoditami.  

Zapsal:Slavomír Lorenc                     


Účastníci jednání: Ing.David Novák           OHD Pardubice

                                Ing.Josef Šplíchal          HD Kolín

                                Ing.František Simandl   HD Moravské Budějovice  

Jednání probíhalo dle schváleného programu a vedl jej předseda představenstva ing.David Novák.  

Úvod,provozní záležitosti: předseda představenstva podal informaci o činnosti kanceláře Agroodbytu v Pardubicích v době od minulého jednání představenstva.Dále oznámil ukončení členství družstva Agrooil Praha,HD Podbořany a Agroslužby Nový Jíčín v Družstvu Agroodbyt ČR.  

Informace o obchodování s komoditami: členové představenstva podali informaci o současných cenách komodit ve svých oblastech.Dále byla projednána nabídka hnojiv za dodávku potravinářské a krmné pšenice,nabídka nafty za řepku,nabídka na nákup sladovnického ječmene a možnost dodání chemických přípravků rovněž za dodávku některých druhů komodit.Ceny chemie budou upřesněny v následujícím týdnu.Za OHD Pardubice popsal ing.David Novák průběh výběrového řízení na nákup chemie pro toto družstvo.Snahou Agroodbytu je zavést u svých členů stejný způsob obchodu s chemií.  

Informace:Setuza,biolihovar: Ing.Novák přednesl informace o pokračování činnosti vedoucí k získání státního podílu v Setuze.Byli vybrány osoby které se budou ucházet o členství v nově zřizovaném družstvu, které bude spravovat již zmíněný podíl v Setuze v případě úspěchu při jeho získávání.Dále předseda představenstva informoval o vstupu OHD Pardubice do výběrového řízení na výstavbu biolihovaru v Pardubicích.  

Úkoly pro představenstvo: Pokračovat ve snaze získaní podílu v Setuze.Předložit cenovou nabídku chemie za dodání komodit.Pravidelně zasílat členům družstva elektronickou poštou informace o cenách komodit a situaci na trhu.  

Příští schůze představenstva se koná 31.3.2005 v Pardubicích.  

Zapsal: Slavomír Lorenc

Účastníci jednání: Ing.David Novák                  OHD Pardubice

                              Ing.Karel Vítek                   Agrooil Praha

                              Ing.František Simandl         HD Moravské Budějovice

                              Ing.Josef Šplíchal               HD Kolín  

      Hosté:              Ing.L.Sedláček, Ing.Cvek    OHD Morava

                              Ing.B.Matula                        Allium CZ  

Jednání probíhalo dle schváleného programu a vedl jej předseda představenstva Ing.David Novák.  

Úvod: Ing. David Novák informoval členy představenstva o činnosti družstva v době od minulého jednání představenstva do současné doby.Seznámil s výsledky jednání zástupců družstva.  

Provozní záležitosti:  předseda upozornil členy družstva na podmínky členství, navrhl řešení provozu kanceláře v Pardubicích.  

Informace o obchodování s komoditami: členové družstva a ostatní účastníci představenstva informovali o cenách komodit v jednotlivých subjektech, předali své nabídky a poptávky.Proběhla diskuze o cenách a nabídce hnojiv a chemie, o podmínkách prodeje za dodání komodit (cena,doba dodání zboží,doba splatnosti).  

Informace- Setuza, biolihovar: Ing.Karel Vítek informoval o možnosti získání státního podílu v Setuze. Z tohoto důvodu vznikne nové odbytové družstvo podle Evropských norem s účastí Agroodbytu.Ostatní informace k tomuto tématu budou zaslány členům představenstva  e- mailem.  

Úkoly pro představenstvo: zajistit členství nového odbytového družstva OHD Morava.Pokračovat dále na programu bionafta a Setuza.  

Zapsal: Slavomír Lorenc

1. Úvod: Ing. Novák - informace o minulých jednáních představitelů družstva, k cenám, k programu bionafta atd. 

2. Komoditní informace: Jednotliví účastníci jednání předali komoditní informace za svá
družstva a informace související s tvorbou ceny a možnostmi odbytu, včetně inf. o komoditním úvěru atd. Byly podány informace o obsazení skladů, o možnostech nabídek jednotlivých komodit, o stavu sklizně a možnostech odbytu. 

3. Proběhlo jednání s Ing. Řehounkem k řešení budoucích obchodů družstva. 

4. Proběhla obšírná informace o situaci k nařízení vlády k programu bionafty. Představenstvo družstva zmocnilo předsedu a místopředsedu k dalšímu jednání s představiteli vlády s prezentací nového řešení příznivějšího pro zemědělce.

Zapsal: Vítek    Autor : Agroweb

Aktuálně : Poslední členská schůze družstva se konala dne 6.11.2003 od 10:00 na půdě Odbytového družstva v Pardubicích za účasti zástupců všech členských organizací.


Představenstvo družstva AGROODBYT ČR se dohodlo na cenách zemědělských komodit , které v rámci družstva bude nabízet na prodej svým odběratelům. Uvedené ceny mají stanoveny dvě hladiny, z nichž ta nižší je cena minimální startovací v době žní a cena vyšší je cena tzv. burzovní , za kterou bude družstvo Agroodbyt nabízet nasmlouvaná množství komodit na plodinových burzách v obdobích následujících po žních .

Komodita                                minim. cena ve žních-Kč/t      burzovní cena Kč/t

pšenice potravinářská (parametry EU).......     3200           3500

pšenice krmná ...............................................2800           3000

ječmen krmný ................................................2700           2900

ječmen sladovnický .......................................3850           4100

řepka ..............................................................7800           8000

kukuřice zrno..................................................2800            3000

 2) Představenstvo Agroodbytu se připojuje ke snaze Asociace soukromého zemědělství projednat s MZe a prosadit do zákonné podoby minimální cenu potravinářské pšenice na úrovni 3200 Kč/t za standartní potravinářské parametry dle EU.

 3) Byla stanovena stěžějní linie politiky Agroodbytu se základním cílem dlouhodobé stabilizace cen zemědělských komodit a podpisu dlouhodobých i několikaletých smluv na dodávky komodit včetně stanovené ceny oscilující nad hranicí výrobních nákladů například u krmných obilovin nad hladinou 300 Kč/q.

 4) Odbytové družstvo Agroodbyt ČR vyzývá tímto všechny existující odbytové organizace prvovýrobců zabývajících se obchodem s klasickými rostlinnými produkty k zapojení se do struktury centrálního družstva a zároveň vyzývá všechny prvovýrobce stojicí a obchodující mimo odbytové organizace o vstup do těchto subjektů , aby tak došlo k vyrovnání pozic při vyjednávání o cenách zemědělských komodit a neopakoval se scénář loňského roku , kdy došlo k poklesu cen zemědělských komodit mnohde až o 30 %.

 5)V krátkodobé koncepci představenstvo centrálního družstva doporučilo zaměřit svou obchodní politiku na zejména na export rostlinných komodit zejména do zemí bývalého východního bloku s preferencí realizace těchto transakcí prostřednictvím plodinové burzy.

                                                                                                             ing David Novák

    V Praze 15.7.2003                                                                       Předseda Agroodbytu ČR


Pokojnou demonstrací dnes upozornilo v Pardubicích zhruba 200 zemědělců na svoje požadavky. Jako při ostatních příležitostech požadují, aby vláda dala neodvolatelné záruky dorovnání přímých plateb na 55 procent úrovně v současných členských státech EU. Rovněž chtějí, aby kabinet přistoupil na jejich požadavky týkající se kompenzace škod po jarních zaorávkách a vyplatil peníze, které měli dostat na uvedení půdy do klidu.

Z náměstí se zástupci zemědělců vydali na nedaleký krajský úřad, kde hejtmanu Romanu Línkovi předali žádost o podporu v řešení současných problému venkova a zemědělství.
V otázce dorovnání přímých plateb na 55 procent úrovně v současných členských státech EU předseda představenstva Regionální agrární komory Pardubického kraje Jiří Štěpanovský soudí, že bez této podpory bychom nebyli konkurenceschopní a nemohli bychom obstát v konkurenci s farmáři ani dnešních členských zemí (EU), ani zemí přistupujících.
Shromáždění se zúčastnil rovněž radní Pardubického kraje
zodpovědný za zemědělství Petr Šilar. Řekl, že on osobně
požadavky zemědělců podporuje a chápe. Kraj však podle jeho slov zemědělcům příliš pomoci nemůže, neboť k tomu nemá kompetence.
V rukách farmářů dnes nechyběly transparenty s nápisy "Už nám není třeba dobrý český chleba? Dost bylo politiky likvidace zemědělství! Nesplněné sliby vedou sedláka do bídy" a podobně.

Autor: Agroweb


Přítomni:

Ing. David Novák, Ing. Jiří Melč, Ing. Zdeněk Vršecký, Ing. František Simandl, Ing. Břetislav Matula, Ing. Karel Vítek

Nepřítomen:

Ing. Josef Šplíchal

Add1 a 2) Ing. Novák zahájil jednání představenstva uvítáním všech přítomných a informoval představenstvo o činnosti za uplynulé období:

a) proběhlo jednání s nám. min. Ing. Jánským, které však nepřineslo očekávané výsledky v požadované podpoře družstva

b) další společné jednání se uskutečnilo s nám. ministra Ing. Karlem Venerou, který doporučil jako základní variantu jednat podle pravidel MZeČR s PGRLF

c) Ing. Vítek jednal s Deutsche Bank, a.s., která však principálně po týdnu zkoumání našeho záměru sdělila, že do zemědělské problematiky nepůjde

d) po ukončení jednání s DB jsme se obrátili na Živnobanku, kde v současné době jednáme – samozřejmě největším problémem je zajištění a garance úvěru, v případě, že nedosáhneme ani s pomocí MZeČR a PGRLF možnosti spustit náš podnikatelský záměr existuje možnost spojení se s odbytovou organizací v zahraničí                  

Add 3) Informace o cenách a cenových nabídkách je nutné vzájemně koordinovat již vzhledem k „Obilnářským dnům“ cenové hladiny jsou OHD ozimá pšenice 3.500Kč/t, krmná pšenice 3000, krmný ječmen 3000, jarní ječmen 3700 ,kukuřice 2800

Ing. Matula informoval o ukončení kontraktů u pivovarů Plzeň a Radegast s cenovou hladinou 3850, nesouhlasí s cenovou nabídkou na jar. ječmen u kterého je nutné požadovat alespoň u vyjmenovaných odrůd 4000, u kukuřice nemá smysl prodávat při ceně nižší než 3500 – to je ekonomičtější tuto kukuřici zkrmit v podniku zemědělce. Ing. Melč informoval o běžném způsobu obnovy státních hmotných rezerv. Předpokládá se že z pohledu Agroodbytu může být cena požadovaná za hořčici okolo 10 000 Kč/t

Add 4) Je třeba tvořit společnou obchodní politiku a tím propagovat Družstvo Agroodbyt. Navenek lze jednat jako o doporučených cenách nebo o cenách, které DA bude požadovat při obchodních jednáních.

Add 5) Je třeba připravit do příští schůze plán rozpočtu nákladů DA, projednat obchodní strategii družstva a hledat dále nové členy z řad odbytových organizací.

Pro obchodování ještě z loňské sklizně se nabízí poměrně velké množství kmínu. Při jednání s mlýny lze již koordinovaně postupovat při prodeji potravinářské pšenice na úrovni 10 –12 tis. t

Usnesení:

1) Členové družstva se na dnešním jednání usnesli na dalším pokračování při jednání s bankami a MZeČR o podnikatelském záměru

2) Ing. Vítek opraví a rozešle faktury za minulé období a připraví rozpočet pro členy DA

3) Do příští schůze si členové připraví návrhy na společné obchodování DA

4) Úkolem trvalým pro členy je získávat další členy DA

     Ing. David Novák v.r.

V Praze dne 21.5.2003Veškeré obchody se realizují zatím uvnitř členských organizací, se snahou jejich obchodní politiku sjednotit, na základě vzájemné informovanosti o cenách a podmínkách obchodů, dosažených slevách pří nákupu, apod. Mohu nyní kvalifikovaně informovat pouze o obchodech hospodářského družstva Pardubice, kde se podařil stěžejní úspěch při uzavírání smlouvy na nákup agrochemikálií se zakotvením hranice minimálních cen, za které budou zemědělské komodity ze sklizně 2003, vykoupeny. Např. krmná pšenice 2700 Kč/t , kukuřice 2600 Kč/t, řepka 7000 Kč/t ..... . Z ceníkové ceny postřiků, při nákupu přes OHD Pce, dosáhnou členové družstva až na 14 % slevy.

ing.David Novák-Agroodbyt ČR


Omlouvám se za prodlevy v odpovědích , ale stav v mém vlastním podniku a doslova zalepování financních děr po lonškém hospodářském roce mi zabírá stále více času . Takže nejprve k činnosti družstva Agroodbyt ČR. Toto družstvo je defacto zastřešující organizací nd plně funkčními reginálními odbytovými ogranizacemi ,kde již velmi aktivně probíhá obchod a hospodářská činnost . Tento nazveme ho satelit je tou základní hospodářskou jednotkou a stále tomu tak bude . Centrum musí složit ke sjednocení obchodní politiky těch satelitů. Lze to však udelat poze jednou cestou a tou je realizovat stěžejní obchod , tedy prodej komodit i nákup surovin , nafty , energií apod prustřednictvím centra a tak dosáhnout plošné síly a zasáhnout výrazněji do cenotvorby , zejména stbilizace cen obilí alespoň nad nákladovou cenou. Nyní krátce k financování . Agroodbyt je nyní financován paušálními platbami z jednotlivých členských odbytových organizací . V současné době jsou měsíční náklady družstva minimální v řádech nekolika málo desítek tisíc korun , ale pokud budeme chtít vytvořit vlastní manažersky dokomalou strukturu centra s řekněme dvěma až čtyřmi zaměstnanci pak odhaduji měsíční náklady na cca 100 -200 tis .Kč . Ve srovnání s efektem , který byto pro členské organizace mělo přinést je to však zanedbatelný náklad, jen např. pokud by se podařilu sjednotit poze prodej pšenice tak pri šoučasném odhadovaném objemu obchodu jednotlivých satelitů cca 10 tis.t by vybojovaných deset korun na metráku vytvořilo
profit pro nás farmáře a členy družstva cca 5 milionů Kč nebo uspořené procento z celkového objemu obchodu s postřiky ve výší 300 mil Kč by přínesl členům 3 mil Kč. Takže efekt je jednoznačný.
Nyní k zasedání představenstva . Ta jsou zatím neveřejná , ale podohodě s některým z člemů je návštěva samozřejmě možná. Ještě pár slov k členství. Níže diskutující pan Málek se odvolává na to že vstoupí až všichni budou obchodovat se 100% své produkce . Ale nikdy se nic neutvoří samo , hned a dokonale , pan Málek je sám příkladem toho , kdo právě svoji váhavostí nepodpoří navýšení žádného procenta natož aby obchodoval 100 %. Takže snažně prosím nejprve to páni kolegové zkusme a poté hodnoťme. Není nic lepšího než se aktivně podílet na činnosti jakéhokoliv odbytového družstva například členstvím v představenstvu , pak poznáte , že je to jen zpravidla mnoho hodin vysedávání na mnoha jednáních představenstvech prakticky zdarma .


Letos v červenci bylo v Pardubicích na půdě Odbytového hospodářského družstva založeno družstvo Agroodbyt ČR, jehož členy jsou výhradně právnické osoby - regionální odbytové organizace obchodující s produkovanými komoditami svých členů - prvovýrobců.

Ustavující schůze družstva se zůčastnilo šest členů, kteří reprezentují asi šest procent výměry zemědělské půdy v ČR a obchodují i za nečleny jednotlivých regionálních odbytových družstev. Pokud jde o zemědělské komodity, naftu, pesticidy a hnojiva, disponují asi deseti procenty z celkového objemu obchodu těchto komodit v rámci ČR. Vzhledem k tomu, že o členství v tomto seskupení projevilo zájem několik dalších odbytových družstev, je možné předpokládat, že do konce letošního roku by Agroodbyt mohl zastupovat 15-20 procent podniků prvovýroby produkujících rostlinné komodity.

Základním cílem družstva Agroodbyt, vyplývajícím již z jeho názvu, je zejména stabilizovat ceny rostlinných komodit na takové hladině, která bude přijatelná pro jeho členy, tedy zemědělské prvovýrobce. Tato cenová hladina musí zajišťovat alespoň bezproblémovou schopnost úhrady přímých nákladů, jako jsou mzdy, odpisy, nafta, pesticidy a hnojiva, ale také schopnost rozvoje, zejména v technickém vybavení farem. Všechny členské organizace Agroodbytu nakupují pro své členy i výše uvedené zboží a proti těmto nákupům propisují zemědělské komodity, takže si situaci v cenách, zejména obilních komodit, velmi vážně uvědomují. Vznikají zde opodstatněné obavy, že při cenách obilí, které jsou na vnitřním trhu nastaveny, nebude řada podniků ani schopna uhradit přímé výrobní náklady. Proto stejně důležitý je i cíl celorepublikového družstva Agroodbyt uspořit svým členům výrobní náklady tím, že svou vyjednávací silou sníží ceny nakupovaných vstupů do zemědělské prvovýroby. Při součtu nákupů v rámci jednotlivých členských organizací například s pesticidy se dostáváme k obchodu ve výši zhruba 300 milionů korun. Při takovémto objemu obchodu dosáhne organizace Agroodbyt určitě na nižší nákupní ceny například i tím, že se obrátí přímo na výrobce a nikoli na zprostředkující obchodní organizace.

Jestliže v letošním roce došlo k meziročnímu nárůstu cen agrochemikálií asi o osm procent a ceny zemědělských komodit poklesly až o 25 procent, pak se prvovýrobcům takzvaně rozevřely cenové nůžky v přímých nákladech a přímých tržbách nejméně o 33 procenta. To představuje pro tuzemskou prvovýrobu odčerpávání disponibilního kapitálu v řádech několika miliard korun.

Je třeba neustále vidět příčinu tohoto nezdravého vývoje a dostatečně rychle reagovat na vzniklou situaci. Podíváme-li se na strukturu a majetkovou a obratovou sílu podniků a firem, které obchodují nebo zpracovávají zemědělské komodity, pak zjistíme, že jsou proti majetkově roztříštěné prvovýrobě nesrovnatelně silnější a větší a tudíž při dojednávání ceny těchto komodit v daleko výhodnější pozici. Dochází zde tedy zpravidla k jednostrannému stanovování ceny samozřejmě z pozice silnějšího partnera. V dnešní době dochází neustále k majetkovému fúzování nebo skupování privátních podniků zahraničními nadnárodními koncerny u stěžejních odběratelů zemědělských komodit, zejména v oblasti sladovnických ječmenů, cukrovky, ale i mlynářsko pekařských koncernů, takže i v určité oblasti relativně silná odbytová organizace, není schopna vyjednat pro své členy-prvovýrobce, adekvátní cenu při prodeji zemědělských komodit. Ze strany výkupů a potravinářských zpracovatelů je to logická reakce na globalizaci prodeje potravin pod přísnou a nekompromisní taktovkou obchodních řetězců.

Bohužel v naší republice rozvoj obchodních řetězců byl velmi razantní a nekontrolovaně rychlý a reakce majetkově nekonsolidovaného potravinářského průmyslu příliš pomalá, což však nelze zazlívat nikomu jinému než minulé, ale i předminulé vládě a státnímu aparátu, kterému stagnace, ba mnohdy i pokles cen potravin vyhovoval. O výrobní majetkové konsolidaci zemědělských podniků, zejména díky její vazbě na půdu, nelze prakticky hovořit, proto jedinou možnou a nejjednodušší reakcí je konsolidace obchodní, tedy společným prodejem přes prakticky neziskové odbytové organizace v plném vlastnictví jejich členů - prvovýrobců.

Založení Agroodbytu je tedy v podstatě reakcí na globalizaci prodeje potravin v ČR. Struktura a provoz tohoto družstva jsou velmi úsporné a nenáročné. Představenstvo tvoří delegovaní zástupci jednotlivých členských odbytových organizací a počet těchto organizací udává i počet členů představenstva. Všichni členové představenstva zastávají své funkce zdarma, takže náklady na provoz tohoto družstva jsou minimální. Pochopitelně Agroodbyt musí mít výkonného ředitele, který má na starosti praktický chod družstva, zejména shromažďování a analýzu informací z jednotlivých regionů, přípravu centrálních výběrových řízení na dodavatele zemědělských vstupů a v neposlední řadě i účast na všech stěžejních jednáních, například komoditních rad, zemědělského výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR apod., zejména těch, která se budou týkat rostlinných komodit.V horizontu několika měsíců by tedy náklady provozu družstva představovaly plat jednoho pracovníka, nájem kanceláře a cestovní výdaje. Efekt, který činnost tohoto centrálního odbytového družstva může přinést, bude ve srovnání s vynaloženými náklady nesrovnatelně vyšší. Vyzýváme tedy všechny prvovýrobce, aby si uvědomili vážnost situace, nedovolili další zbytečné odčerpávání kapitálu nízkou cenou produkovaných komodit a stali se členy již existujících regionálních odbytových organizací. Pokud tyto organizace v jejich oblasti neexistují, doporučujeme iniciovat jejich založení. Apelujeme také na již existující a funkční hospodářská odbytová družstva či jiné typy podobných organizací v držení a pod plnou kontrolou zemědělců, aby zvážily, zda jsou samy schopny posunout ceny komodit na dostatečnou úroveň pro své členy a popřípadě se začlenily do vznikající struktury Agroodbytu ČR.

Zemědělec 43/2002

ing.David Novák

předseda představenstva Agroodbytu